Raadsleden & Veiligheid

Partners

  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl

Kamer: veiligheid van raadsleden essentieel voor functioneren van de democratie

11-04-2019

Een betere informatievoorziening over wat raadsleden kunnen doen bij agressie is van essentieel belang voor de veiligheid en het veiligheidsgevoel van raadsleden en het goed functioneren van de democratische rechtsorde. Tot dat oordeel kwam de Tweede Kamer na een door DENK ingediende motie.

Onderzoek

In de motie wordt onder andere verwezen naar bevindingen uit het onderzoek Raadsleden over het veiligheidsgevoel van inwoners en raadsleden en opvang van vluchtelingen. Uit dit onderzoek bleek bleek dat 18% van de raadsleden niet weten welke stappen zij moeten zetten na een ervaring van bedreiging. De motie verzoekt de regering om te zorgen dat raadsleden en leden van de Provinciale Staten informatie ontvangen welke stappen zij kunnen ondernemen na ervaringen met agressie en geweld.

Voor de motie stemden VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie, PvdD, 50Plus, SGP, DENK en FvD. Alleen de PVV stemde tegen.

Tekst van de motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat 28% van de raadsleden ervaring heeft met agressie en geweld;

constaterende dat 18% van de raadsleden aangeeft niet te weten welke stappen te ondernemen na een ervaring van bedreiging;

van mening dat de veiligheid en het veiligheidsgevoel van raadsleden van essentieel belang is voor het functioneren van de democratische rechtsorde;

verzoekt de regering om in samenwerking met de VNG, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en het IPO er zorg voor te dragen dat gemeenteraadsleden en Provinciale Statenleden op een handzame manier informatie ontvangen waarin beschreven wordt welke stappen zij kunnen nemen na ervaringen met agressie en geweld, alsmede uiteengezet wordt welke hulp zij kunnen ontvangen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.