Raadsleden & Veiligheid

Partners

2020

Minister Ollongren wil dat CdK mag aanschuiven bij geheime raadsvergaderingen

18-09-2020

Als het aan minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren ligt, moet de Commissaris van de Koning (CdK) voortaan het recht krijgen om alle geheime raadsvergaderingen en besloten collegevergaderingen bij te wonen. Tevens moet de CdK voortaan alle geheime stukken kunnen inzien.

Doe mee aan onderzoek online bedreigingen

17-09-2020

De VNG heeft vandaag aan alle burgemeesters, wethouders en raadsleden een email gestuurd met daarin de link naar een enquête. Dit in het kader van een onderzoek naar online bedreigingen tegen burgemeesters, wethouders en raadsleden.

Raad kan wethouder alleen benoemen met VOG-verklaring

16-09-2020

De gemeenteraad kan in de toekomst alleen een kandidaat-wethouder tot wethouder benoemen wanneer deze over een VOG-verklaring beschikt. Bij het opstellen van de VOG-verklaring wordt tien jaar teruggekeken om te zien of er integriteitsrisico’s zijn.

‘Raadsleden zichtbaar maken in Covid-wet’

08-09-2020

"Volksvertegenwoordigingen moeten weer zichtbaar worden en hun rol pakken," dat zei Geerten Boogaard, hoogleraar decentrale overheden tijdens de hoorzitting over de covidwet. De Tweede Kamer sprak op 4 september met wetenschappers, bestuurders en juristen over het wetsvoorstel over de bestuurlijke bevoegdheden door de uitbraak van corona.

Campagne Senioren en Veiligheid: uw gemeente kan nog aansluiten

01-09-2020

Vandaag start het ministerie van JenV de campagne Senioren en Veiligheid. Veel gemeenten hebben zich al aangemeld om mee te doen. Heeft uw gemeente ook belangstelling voor het campagnemateriaal, om oudere inwoners concrete tips te geven om te voorkomen dat ze slachtoffer worden? Zorg dan dat uw gemeente zich alsnog aansluit.

Democratie in Actie: overzicht tools en training raadsleden

31-08-2020

Als raadslid wilt u scherp zijn. U wilt dat in uw gemeente zaken écht in beweging komen. Zoals de jeugdzorg optimaliseren, goed debatteren en inspirerend spreken in het openbaar. Om raadsleden hierbij te helpen, biedt Democratie in Actie instrumenten en ondersteuning.

Hoe krijg je zicht op ondermijning in je eigen netwerk?

25-08-2020

Hoe krijg je als raadslid zicht op ondermijnende activiteiten binnen je gemeente en hoe herken je ‘red flags’ binnen je eigen netwerk? Tijdens de online Raadsacademie van 26 september krijgen deelenemers concrete handvatten om hiermee aan de slag te gaan.

Webinar speciaal voor gemeenten over lokale cyberwegenkaart

17-08-2020

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) houdt op 13 oktober een gratis webinar over de lokale cyberwegenkaart. Hierin worden de 3 wegen besproken die gemeenten kunnen nemen om het lokale veiligheidsbeleid te versterken.

Gemeenten leggen gebruik schadelijk lachgas aan banden

11-08-2020

In het Groene Hart nemen politie en politiek steeds meer maatregelen om het gebruik van lachgas te beperken. Dit naar aanleiding van de toenemende overlast en onveilige situaties in het verkeer.

Basismaatregelen beveiliging bestuurders: VNG-reactie

04-08-2020

De voorgestelde 'Ministeriële regeling basismaatregelen preventieve beveiliging voor decentrale bestuurders' is een belangrijke aanvulling op het verder weerbaar maken van bestuurders zoals wethouders en burgemeesters. De VNG vraagt wel aandacht voor het kostenaspect.

Campagne Senioren en Veiligheid: gemeenten kunnen aansluiten

03-08-2020

Er zijn vormen van criminaliteit waar specifiek ouderen regelmatig het slachtoffer van worden. Om de bewustwording hierover onder senioren te vergroten en slachtoffers zoveel mogelijk te voorkomen, start het ministerie van Jen V op 1 september de campagne Senioren en Veiligheid.

Terugblik VNG-commissie Bestuur en Veiligheid 9 juli

28-07-2020

De VNG-commissie Bestuur en Veiligheid besprak in haar vergadering van 9 juli actualiteiten rond de coronacrisis. Zo kwam het wetstraject rond de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 aan de orde.

Korte wapenstok boa's: voorwaarden voor deelname aan pilot

23-07-2020

Minister Grapperhaus (JenV) kondigde vorige maand een pilot aan waarin boa's in de openbare ruimte voor een afgebakende periode de beschikking krijgen over de korte wapenstok. Hij informeerde hierover onlangs per brief de burgemeesters van alle gemeenten met boa's werkzaam in de openbare ruimte.

Tijdelijke wet digitale besluitvorming: 2e tussenevaluatie

20-07-2020

Nog steeds maken gemeenteraden in toenemende mate gebruik van digitale beraadslaging en besluitvorming. De belangrijkste vraag nu is hoe de terugkeer naar fysiek vergaderen moet worden ingericht.

Model Algemene plaatselijke verordening is geactualiseerd

15-07-2020

De model-APV is weer geactualiseerd. De jaarlijkse zomeraanpassing omvat, naast redactionele verbeteringen in de tekst en de toelichting, enkele inhoudelijke wijzigingen. Deze wijzigingen zijn een gevolg van vragen die de VNG van gemeenten heeft ontvangen en nieuwe jurisprudentie.

Toename agressie tegen lokale en regionale politici

10-07-2020

Ruim een derde (35%) van de bestuurders en volksvertegenwoordigers in gemeenten, provincies en waterschappen heeft het afgelopen jaar te maken gehad met agressie en geweld. In 2014 ging dit nog om 23%. Vooral verbale agressie, meestal via sociale media, komt steeds vaker voor. Dat blijkt uit de Monitor Integriteit en Veiligheid 2020 die door minister Ollongren van Binnenlandse Zaken naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Succesvolle bijeenkomst Ferkenning takomst gemeente Noardeast Fryslân

07-07-2020

Het CCV nam eind vorige maand deel aan de digitale bijeenkomst 'Ferkenning takomst gemeente Noardeast Fryslân; totstandkoming van de omgevingsvisie'. Tijdens deze bijeenkomst interviewden beleidsmedewerkers van Noardeast-Fryslân verschillende deskundigen over de belangrijke thema’s voor de toekomst van hun gemeente.

Gratis webinar: Geef inbrekers geen kans!

01-07-2020

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) verzorgt op woensdagavond 15 juli van 19.30 – 20.30 uur de gratis webinar ‘Geef inbrekers geen kans’. Doe ook mee, zodat je straks met een veilig gevoel de deur uit kunt gaan.

Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming verlengd

25-06-2020

Minister Ollongren informeerde 25 juni de Tweede Kamer over haar voornemen de werking van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming te verlengen tot ten minste 1 november 2020. De minster stelt in haar brief aan de Kamer dat de overwegingen die ten grondslag lagen aan deze wet nog steeds gelden.

Meld je aan voor de ZomerRaad 2020

24-06-2020

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente, maar dat wordt niet altijd zo gevoeld en ervaren door raadsleden. Want hoe zet je de raadsinstrumenten effectief in en hoe stel je heldere kaders? Tijdens de online ZomerRaad op 18 augustus gaan we met deze thema's aan de slag.

Betwist erfgoed: handreiking voor gemeenten

17-06-2020

Beelden, gedenktekens en straatnamen liggen vanwege de actualiteit onder een vergrootglas. Bij lokale discussies biedt de handreiking 'Betwist erfgoed, Nieuw beleid voor een meerstemmige samenleving' van de Nederlandse Unesco Commissie handvatten. Deze kwam tot stand met gemeentelijke inbreng.

Gemeenten positief over Wet aanpak woonoverlast

12-06-2020

Gemeenten zijn over het algemeen positief over de Wet aanpak woonoverlast. Dat blijkt uit een onderzoek van de VNG en het ministerie van BZK naar deze wet die 2 jaar geleden werd ingevoerd.

"Geef gemeenteraad ook een rol bij tijdelijke Covid-19-wetgeving"

05-06-2020

De tijdelijke Covid-19-wetgeving waarmee het kabinet de route naar "het nieuwe normaal" in de 1,5 meter-samenleving wil gaan organiseren, miskent welke kracht en waarde de gemeenteraad kan bieden. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden roept de minister daarom op in de tijdelijke wet ruimte te geven aan de gemeenteraad als democratisch en hoogste bestuursorgaan om voluit zijn rol en verantwoordelijkheid te kunnen invullen.

Veilige woon-en leefomgeving krijgt meeste prioriteit in integrale veiligheidsplannen

28-05-2020

Steeds meer gemeenten werken gezamenlijk aan integrale veiligheidsplannen, zo blijkt uit onderzoek van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Tevens komt komt naar voren dat vooral bestrijding van ondermijning en een veilige woonomgeving prioriteit krijgen.

Eerste tussenrapport over digitaal vergaderen en besluiten

25-05-2020

Gemeenteraden zijn er goed in geslaagd om in korte tijd om te schakelen naar digitaal vergaderen. Sinds de invoering van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming heeft 88% van de gemeenteraden digitaal vergaderd.

Onderzoek naar effecten coronacrisis op de lokale openbare orde en veiligheid

14-05-2020

Wat zijn de effecten van de coronacrisis op de openbare orde en veiligheid op lokaal niveau? De bureaus Bervoets, Beke, Broekhuizen en Landman (ook wel: team Coropol) hebben dit onderzocht in opdracht van de gemeenten Amsterdam en Arnhem.

Gebruik illegale wapens heeft grote invloed op de samenleving

11-05-2020

Illegale vuurwapens moeten meer aandacht krijgen in de samenleving dan nu het geval is. Uit onderzoek blijkt namelijk dat gebruik van de wapens diepe sporen achterlaat bij slachtoffers, nabestaanden, in wijken, maar ook bij agenten en in de samenleving.

Handreiking APV en ondermijning voor gemeenten

30-04-2020

Het Aanjaagteam Ondermijning heeft de handreiking 'APV en ondermijning voor gemeenten' gepubliceerd. De handreiking is opgesteld in samenwerking met verschillende gemeenten, Regionale Informatie en Expertisecentra en de VNG.

Nieuw: Online Raadsacademie

28-04-2020

Raadsleden hoeven niet te reizen om zichzelf in hun raadswerk te ontwikkelen. De raadsacademies van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden worden namelijk de komende weken online uitgevoerd: de Online Raadsacademie, wekelijks op woensdagavond.

Terugkijken: webinars digitaal vergaderen en besluiten

21-04-2020

Het programma Democratie in Actie hield deze maand drie succesvolle webinars over digitaal vergaderen en digitale besluitvorming. Alle webinars zijn opgenomen en kunnen online worden teruggekeken.

Community platform Raad in Beweging

20-04-2020

Raadsleden kunnen elkaar als gevolg van het coronavirus moeilijk fysiek ontmoeten. Via het community platform Raad in Beweging kunnen raadsleden digitaal hun ervaringen delen en van elkaar leren.

Online bijeenkomst Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur

16-04-2020

Wees je bewust van je omgeving en ga in gesprek wanneer je iets niet acceptabel vindt. Dat is een van de conclusies van een online bijeenkomst met raadsleden, burgemeesters en wethouders, georganiseerd door het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur.

Eerste Kamer stemt in met spoedwet digitale besluitvorming

08-04-2020

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met de spoedwet digitale besluitvorming voor decentrale overheden. Met deze wet kunnen gemeenteraden, provinciale staten, waterschappen en eilandsraden straks tijdelijk via een digitale vergadering rechtsgeldige besluiten nemen. In eerste instantie geldt de wet tot 1 september dit jaar met de mogelijkheid om te verlengen.

Digitaal vergaderen: wat is daarvoor nodig?

03-04-2020

Vergaderen als raadslid in een online beeldvergadering gaat een stuk gemakkelijker wanneer de technische hulpmiddelen goed geregeld zijn. Maar belangrijk is ook dat je als raadslid jezelf realiseert dat ook een digitale raadsvergadering door iedereen kan worden gezien.

Tweede Kamer stemt in met spoedwet digitale besluitvorming

02-04-2020

De Tweede Kamer heeft met algemene stemmen ingestemd met het wetsvoorstel van minister Knops van Binnenlandse Zaken om digitale besluitvorming in gemeenten mogelijk te maken. Zo kunnen gemeenteraadsleden ook in deze tijd van coronamaatregelen en digitale vergaderingen besluiten nemen.

Digitale besluitvorming door raad stap dichterbij

30-03-2020

Digitale besluitvorming door gemeenteraden is een stap dichterbij. De hoop is dat de spoedwet die digitale besluitvorming van een wettelijke basis voorziet nog deze week door het parlement wordt goedgekeurd. Daarna is het gemeenteraden toegestaan om op grond van de wet niet alleen digitaal te vergaderen maar vooral ook digitaal te kunnen besluiten.

Coronaproof vergaderen

23-03-2020

Normale raadsvergaderingen in de raadszaal zijn voorlopig uit den boze door het coronavirus. Digitaal lijkt een oplossing, maar dan is er ook nog het probleem gezien de wettelijke voorschriften inzake de besluitvorming door de gemeenteraad. Besluiten kunnen alleen door een vergadering van de raad in de raadszaal.

Dag voor de Raad afgelast

12-03-2020

De Dag voor de Raad van 20 maart in Amsterdam gaat niet door. Gezien de vernieuwde richtlijnen en maatregelen vanuit het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden genoodzaakt deze dag te schrappen.

Informatiebijeenkomst Ondermijning voor raadsleden Tweestromenland

10-03-2020

Op maandagavond 9 maart kwam een groot aantal raadsleden van gemeenten uit Tweestromenland bijeen in Wijchen om te leren herkennen wat ondermijning is en hoe ondermijning in onze regio aangepakt kan worden. De burgemeesters, politie en Openbaar Ministerie van de zes gemeenten in Tweestromenland organiseerden deze bijeenkomst samen met de Gelderland Academie.

Onveiligheidsgevoel neemt af

06-03-2020

Het aantal Nederlanders dat zich in het algemeen onveilig voelt, daalde van 37% in 2012 naar 32% in 2019. In Zeeland namen de onveiligheidsgevoelens in ‘de eigen buurt’ het meest af. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2019 van het CBS.

Als raadslid actief worden voor raadsleden binnen de VNG?

04-03-2020

Raadsleden krijgen weer de kans om actief te worden binnen de VNG. De koepelorganisaties van Nederlandse gemeenten heeft vacatures in een aantal commissies, vooral door het vertrek van nogal wat wethouders. Ook is een plek vrijgekomen in de VNG-commissie Raadsleden en Griffiers.

Raad bepaalt kaders voor religieuze instellingen binnen de gemeentegrens

27-02-2020

De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om kaders te stellen voor de wijze waarop godsdienstige of levensbeschouwelijke instellingen in de gemeente zich in de openbare ruimte manifesteren. Een nieuwe handreiking van de VNG helpt raadsleden bij het juist interpreteren en toepassen van die bevoegdheden.

Veiligheid en verantwoordelijkheden burgemeester en raadsleden

24-02-2020

20 februari gaf het CCV voor raadsleden van gemeente Vijfheerenlanden een presentatie over de regie op lokaal veiligheidsbeleid. Welke verantwoordelijkheden heeft de burgemeester hierin en wat wordt er van raadsleden verwacht?

ALV-stukken VNG eerder inzichtelijk voor de gemeenteraad

20-02-2020

Gemeenteraden krijgen een week extra de tijd om VNG-stukken te behandelen. Dat is besloten naar aanleiding van opmerkingen over de korte tijd die gemeenten hebben om hun oordeel te vellen over moties en voorstellen.

Wetsvoorstel bevordering integriteit bestuur: VNG-reactie

17-02-2020

Met een aantal belangrijke wijzigingen in de Gemeentewet wil de minister van BZK de integriteit van het decentraal bestuur bevorderen. De VNG is in hoofdlijnen positief over het (concept)wetsvoorstel.

Handreiking Veiligheid op de markt geactualiseerd

11-02-2020

De handreiking ‘Veiligheid op de markt’ is herzien. Gemeenten hoeven daarmee niet ieder voor zich het wiel uit te vinden om risico’s als brand of een explosie te voorkomen.

Hulpmiddel bij aanpak ondermijning op vakantieparken

11-02-2020

Wat doet uw gemeente al, en wat nog niet om ondermijning op vakantieparken aan te pakken? Waar zitten blinde vlekken? Met de interactieve tool 'Aanpak ondermijning vakantieparken' krijgt u inzicht en overzicht.

Initiatief voor integriteitsbeleid hoort bij de raad

03-02-2020

De lokale autonomie van de raad bij gemeentelijk integriteitsbeleid dient te worden gehandhaafd en versterkt. Dat is de kernboodschap van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden als reactie op het wetsvoorstel van minister Knops (Binnenlandse Zaken) waarin verschillende maatregelen staan met betrekking tot integriteit.

VNG wil verbod knalvuurwerk, vuurpijlen en los siervuurwerk

24-01-2020

De afgelopen jaarwisseling gaf een toename in letsel en incidenten te zien, met veel vuurwerkslachtoffers en weer geweld tegen hulpverleners. Maatregelen om dit te stoppen en te komen tot een veilige en gezellige jaarwisseling werken nog onvoldoende, zo is het breed gedragen beeld.

Telefoonnummer Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur gewijzigd

20-01-2020

Het telefoonnummer van het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur gewijzigd. Het team is nu bereikbaar via: 070 - 373 83 14.

Nieuwe cijfers lokale bestuurders beschikbaar

13-01-2020

Hoeveel burgemeesters, wethouders en raadsleden zijn er? Hoe zijn de portefeuilles verdeeld? Wat is de verdeling over de politieke partijen? En hoe zien de cijfers eruit in vergelijking tot voorgaande jaren?