Raadsleden & Veiligheid

Partners

Nieuwe cijfers lokale bestuurders beschikbaar

13-01-2020

Hoeveel burgemeesters, wethouders en raadsleden zijn er? Hoe zijn de portefeuilles verdeeld? Wat is de verdeling over de politieke partijen? En hoe zien de cijfers eruit in vergelijking tot voorgaande jaren?

Geactualiseerde statistieken

Het antwoord op dit soort vragen vindt u in de geactualiseerde 'Statistieken lokaal bestuur'. De gegevens hebben betrekking op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en de gemeentelijke herindelingen van 2019. Ze zijn ontleend aan het ledenbestand van de VNG, en bewerkt en geanalyseerd door BMC Onderzoek.

De Statistieken lokaal bestuur geven aantallen en gegevens weer van wethouders, burgemeesters en raadsleden naar gemeentegrootte, geslacht, politieke partij, provincie en beleidsportefeuille.

Meer informatie

  • Kijk voor meer informatie op de website van de VNG

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.