Raadsleden & Veiligheid

Partners

over deze site

Deze website is voor belangrijk deel gebaseerd op de uitkomsten van een enquête onder raadsleden (2015) over de rol die zij hebben ten aanzien van veiligheid. Dit onderzoek was een vervolg op een eerdere enquête in 2011

Uit de onderzoeken blijkt dat raadsleden meer kennis willen hebben over het lokale veiligheidsbeleid. Veiligheid staat bij veel gemeenteraden hoog op de politieke agenda. Als raadsleden goed betrokken willen zijn bij het lokale veiligheidsbeleid, vindt het CCV dat raadsleden ook voldoende kennis van het veiligheidsbeleid moeten hebben. Deze website reikt raadsleden kennis en goede voorbeelden aan over het lokale veiligheidsbeleid.

De website is in afstemming de volgende samenwerkingspartners tot stand gekomen:

  • Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
  • Vereniging van Griffiers
  • Vereniging Nederlandse Gemeenten
  • Ministerie van Justie en Veiligheid

De vorm en inhoud van de website is een productie van het CCV (Utrecht).

Downloads