Raadsleden & Veiligheid

Partners

Publicaties

Focus op veiligheid (januari 2018, het CCV)

Veiligheid is een breed begrip en daardoor is het voor (nieuwe) raadsleden niet altijd duidelijk wat er precies onder verstaan wordt. Dit document geeft inzicht in het veiligheidsveld en laat zien wie welke rol heeft. Hierdoor kunnen raadsleden het veiligheidsveld beter doorgronden en een positieve bijdrage leveren aan het lokale veiligheidsbeleid.
publicatie downloaden


Raadsleden en veiligheid - enquête (september 2015, het CCV)

72 procent van de raadsleden weet niet dat de regie op het lokale veiligheidsbeleid bij de gemeente ligt. Dat blijkt uit deze CCV-enquête onder ruim vierhonderd raadsleden. De enquête bestond uit vragen over de specifieke rol die raadsleden hebben ten aanzien van veiligheid(sbeleid). Dit onderzoek was een vervolg op een eerdere enquête uit 2011.
publicatie downloaden


Raadsleden en veiligheid - enquête (november 2011, het CCV)

Raadsleden hebben een kaderstellende rol waarmee ze de prioriteiten van het lokale integrale veiligheidsplan bepalen. Hoe en wanneer doe je dat? Hebben raadsleden voldoende invloed op de inzet van de politie in hun gemeente? Op deze vragen en meer hebben ruim 500 raadsleden antwoord gegeven. De resultaten zijn gepubliceerd in dit rapport.
publicatie downloaden