Raadsleden & Veiligheid

Partners

Raadsleden en veiligheid

Veiligheid staat bij bijna alle gemeenten hoog op de politieke agenda. Dat blijkt uit het CCV-onderzoek over raadsleden en veiligheid (2015). Gemeenten hebben de regie op veiligheid.

De gemeenteraad stelt kaders, controleert en vertegenwoordigt het volk. Deze website helpt raadsleden om deze drie rollen op het gebied van veiligheid goed tot uiting te laten komen. Lees hoe het lokale integrale veiligheidsbeleid in elkaar zit en welke invloed u daar als raadslid op hebt. Belangrijk, zeker in het licht van de volgende ontwikkelingen:

  • De ‘eerste generatie’ veiligheidsplannen lopen tegen hun grenzen aan. Het is tijd voor vernieuwing. Na een periode van opbouw en groei, is het tijd voor bezinning en kwaliteitsverbetering. Tegelijkertijd blijft veiligheid het hoog op de politiek-maatschappelijke agenda staan.
  • Er zijn op lokaal niveau altijd wel concrete veiligheidsvraagstukken die vragen om aandacht van bestuur, politie, brandweer, en/of justitie. Het agenderen van concrete problemen door raadsleden kan onnodige ‘incidentenpolitiek’ zijn, maar er kunnen ook wezenlijke lokale problemen achter schuilgaan.
  • Het politiebestel nationaliseert en dat vraagt - meer dan ooit - om lokale politieke inbreng, onder meer bij beleids- en planvorming. Raadsleden tonen zich bezorgd over nationale invloed op het presteren van de politie in hun gemeente.
  • De politie richt zich op kerntaken of wettelijke taken (strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, handhaving van de openbare ode en noodhulp). Gemeenten krijgen een groter eigen aandeel bij toezicht en handhaving: 67% van de raadsleden vindt dat er in zijn of haar gemeente behoefte is aan meer toezichthouders in overheidsdienst.

Eigen veiligheid

Niet alleen het lokale veiligheidsbeleid is belangrijk, maar ook de veiligheid van het raadslid zelf. Uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en EenVandaag (2018) blijkt dat ruim eenderde (36%) van de raadsleden te maken gehad heeft met verbale intimidatie. Voor tientallen raadsleden gaat het nog verder dan verbale intimidatie. Zij krijgen te maken met chantage, bedreiging, vernieling en fysieke intimidatie. Dit heeft grote persoonlijke gevolgen voor het raadslid zelf, maar heeft ook invloed op het functioneren van het raadslid.

Zakboek Openbare orde en veiligheid

Het zakboek Openbare orde en veiligheid van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters zet de bestuursrechtelijke bevoegdheden van de burgemeester op een rij. Er wordt ingegaan op de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV), de Wet politiegegevens, de Wet veiligheidsregio’s, de Politiewet en algemene en specifieke bevoegdheden.

Meer informatie over raadsleden en veiligheid

raadsleden-en-veiligheid/politieke-kaders-stellen(333,31)
raadsleden-en-veiligheid/politieke-controle(288,144)
raadsleden-en-veiligheid/volksvertegenwoordiging(485,19)
raadsleden-en-veiligheid/specifieke-politieke-functies(770,31)
raadsleden-en-veiligheid/veilige-publieke-taak(705,161)
raadsleden-en-veiligheid/bevoegdheden-burgemeester(461,188)