Raadsleden & Veiligheid

Partners

Veilige publieke taak

De veiligheid van raadsleden en ook van andere functionarissen met een publieke taak staat de afgelopen tijd veel in de belangstelling. Uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en EenVandaag (2018) blijkt dat ruim eenderde (36%) van de raadsleden te maken gehad heeft met verbale intimidatie. Voor tientallen raadsleden gaat het nog verder dan verbale intimidatie. Zij krijgen te maken met chantage, bedreiging, vernieling en fysieke intimidatie.

In Amsterdam en Rotterdam krijgen raadsleden meer te maken met agressie en geweld (respectievelijk 43 en 35 procent). Amersfoort schiet daar zelfs bovenuit met vijftig procent. Bij de politieke partijen hebben vooral de SGP (45 procent) en de PvdA (41 procent) het meest last van agressie en geweld.

Veertien procent van de ondervraagde raadsleden geeft aan op een grensoverschrijdende manier onder druk te zijn gezet om vóór of tegen een wet of initiatief te stemmen. Een op de tien raadsleden die te maken heeft gehad met agressie en geweld overweegt of heeft overwogen te stoppen met het raadswerk. Dit heeft grote persoonlijke gevolgen voor het raadslid zelf, maar heeft ook invloed op het functioneren van het raadslid.

Wat te doen bij agressie en geweld?

In geval van bedreigingen, agressie en geweld is het wenselijk het onderstaande stappenplan te volgen:

  • Informeer de burgemeester. De burgemeester kan ook aangifte doen namens het raadslid.
  • Doe altijd aangifte bij de politie. De politie is verplicht om in actie te komen.
  • Maak afspraken over woordvoering media. Zorg dat de woordvoering weet wat er speelt en wat er gezegd mag worden.
  • Organiseer, afhankelijk van de aard van de bedreiging, in overleg met de politie bescherming.
  • Informeer de gemeenteraad in geval van (be)dreiging en bespreek hoe verder.

Collegebeschermingsverzekering

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) kent een ‘collegebeschermingsverzekering’. Burgemeesters en wethouders, maar ook raadsleden die geconfronteerd worden met bedreigingen, agressie en geweld kunnen een beroep doen op juridische begeleiding/advies.

In de verzekering is ook opgenomen dat slachtoffers –indien zij hier gebruik van wensen te maken- een beroep kunnen doen op traumabegeleiding. Lees op de VNG-website meer over de Collegebeschermingspolis. Ruim 80% van de gemeenten hebben al een collegebeschermingverzekering afgesloten.

Video 'Wees duidelijk over agressie'


Praktijkvoorbeelden

Links

Meer informatie over raadsleden en veiligheid

raadsleden-en-veiligheid/politieke-kaders-stellen(333,31)
raadsleden-en-veiligheid/politieke-controle(288,144)
raadsleden-en-veiligheid/volksvertegenwoordiging(485,19)
raadsleden-en-veiligheid/specifieke-politieke-functies(770,31)
raadsleden-en-veiligheid/veilige-publieke-taak(705,161)
raadsleden-en-veiligheid/bevoegdheden-burgemeester(461,188)