Raadsleden & Veiligheid

Partners

 • http://www.griffiers.nl
 • http://www.griffiers.nl
 • http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/venj
 • http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/venj
 • http://www.raadslid.nu/
 • http://www.raadslid.nu/
 • http://www.vng.nl
 • http://www.vng.nl
 • http://www.griffiers.nl
 • http://www.griffiers.nl
 • http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/venj
 • http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/venj
 • http://www.raadslid.nu/
 • http://www.raadslid.nu/
 • http://www.vng.nl
 • http://www.vng.nl

Veilige publieke taak

De veiligheid van raadsleden en ook van andere functionarissen met een publieke taak staat de afgelopen tijd veel in het nieuws. Uit onderzoek (februari 2014) van het actualiteitenprogramma Nieuwsuur en de Vereniging voor Raadsleden (Raadslid.nu) blijkt dat in 2013 een derde van de raadsleden geconfronteerd is geweest met agressie en geweld.

Een op de tien raadsleden, die te maken heeft gehad met agressie en geweld, overweegt of heeft overwogen te stoppen met het raadswerk. Dit heeft grote persoonlijke gevolgen voor het raadslid zelf, maar heeft ook invloed op het functioneren van het raadslid.

Uit onderzoek van het CCV (2015) blijkt dat 24% van de raadsleden denkt dat collega-raadsleden uit de gemeenteraad wel eens onder invloed van verbale agressie, bedreiging en/of intimidatie hun functioneren of stemgedrag hebben aangepast.

Verbale agressie

Nederland telt negenduizend raadsleden. De meest voorkomende vorm van agressie tegen raadsleden is verbale agressie (ruim zestien procent), gevolgd door bedreiging en intimidatie (zes procent) en discriminatie (vijf procent).

Uitschieters

In Amsterdam en Rotterdam krijgen raadsleden meer te maken met agressie en geweld (respectievelijk 43 en 35 procent). Amersfoort schiet daar zelfs bovenuit met vijftig procent. Bij de politieke partijen hebben vooral de SGP (45 procent) en de PvdA (41 procent) het meest last van agressie en geweld.

Wat te doen bij agressie en geweld?

Raadsleden komen, zoals het onderzoek van Nieuwsuur en Raadslid.Nu laat zien, redelijk vaak bedreigingen, agressie en geweld tegen vanuit hun functie. In geval van bedreigingen, agressie en geweld is het wenselijk het onderstaande stappenplan te volgen:

 • Informeren van de burgemeester, ook de burgemeester kan aangifte doen namens het raadslid.
 • Altijd aangifte te doen bij de politie, de politie is verplicht om in actie te komen.
 • Afspraken maken over woordvoering media.
 • Afhankelijk van de aard van de bedreiging, in overleg met de politie bescherming organiseren.
 • In geval van (be)dreiging gemeenteraad informeren en bespreken hoe verder.

Collegebeschermingsverzekering

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) kent een ‘collegebeschermingsverzekering’. Burgemeesters, wethouders maar ook raadsleden die geconfronteerd worden met bedreigingen, agressie en geweld kunnen een beroep doen op juridische begeleiding/advies.

In de verzekering is ook opgenomen dat slachtoffers –indien zij hier gebruik van wensen te maken- een beroep kunnen doen op traumabegeleiding. Lees op de VNG-website meer over de Collegebeschermingspolis. Ruim 80% van de gemeenten hebben al een collegebeschermingverzekering afgesloten.

Video 'Wees duidelijk over agressie'


Praktijkvoorbeelden

Meer informatie

raadsleden-en-veiligheid/politieke-kaders-stellen(333,31)
raadsleden-en-veiligheid/politieke-controle(288,144)
raadsleden-en-veiligheid/volksvertegenwoordiging(485,19)
raadsleden-en-veiligheid/specifieke-politieke-functies(770,31)
raadsleden-en-veiligheid/veilige-publieke-taak(705,161)
raadsleden-en-veiligheid/bevoegdheden-burgemeester(461,188)