Raadsleden & Veiligheid

Partners

Volksvertegenwoordiging

Als raadslid bent u in de eerste plaats een volksvertegenwoordiger. Daarom is het belangrijk dat u goede contacten onderhoudt in de samenleving en een mening vormt vanuit verschillende invalshoeken.

Publieke wensen

Dit achterhalen en kennen van publieke wensen en deze inbrengen in het politieke debat is een 'oertaak'. Omdat ‘veiligheid’ in de directe woonomgeving een basisbehoefte is, is het van groot belang dat raadsleden weten wat er op dit gebied speelt. Raadsleden dienen dan ook – juist over (on)veiligheid – frequent gesprekken met inwoners te voeren. Dit helpt hen bij het agenderen van grote en kleine veiligheidsvraagstukken.

Agenderen en kanaliseren

Raadsleden dienen kennis te nemen van concrete veiligheidsproblemen waarmee bewoners en ondernemers te maken krijgen. En in welke mate veiligheidsbeleid inwoners confronteert met onredelijke lasten of kosten. Achter ieder verhaal of incident kan een probleem schuilgaan dat vraagt om (ander) beleid of om doortastend optreden. Raadsleden dienen open te staan voor inwoners, bijvoorbeeld op een zogenoemd fractiespreekuur.

Naast deze reactieve manier is het belangrijk om op een meer actieve manier informatie over veiligheid van straat te halen. Dit kan door zelf observaties te verrichten op tijden en locaties met veiligheidsproblemen. Of door werkbezoeken af te leggen aan uitvoerende instanties, zoals politie, stadstoezicht, ambulancemedewerkers, jongerenwerkers of onderwijsinstellingen. Raadsleden hebben de taak om de ‘straatinformatie’ op gepaste wijze in een politiek debat in te brengen.

Tips en aandachtspunten

  • Verschijnen er opmerkelijke cijfers over criminaliteit en overlast in een bepaalde wijk of buurt (een forse daling of stijging)? Ga er kijken en praten om vast te stellen wat er speelt of zou kunnen spelen. Dit maakt successen, serieuze problemen of fouten in de registratie zichtbaar.
  • Leg aangekondigde én onaangekondigde werkbezoeken af met de raadscommissie of raadsfractie.
  • Leg werkbezoeken af aan ‘laaggeplaatste’ functionarissen (bijvoorbeeld bij het OV, bij stadstoezicht, onderwijsinstellingen, woningcorporatie of een postbode). Zij vertellen een verhaal meestal zonder politiek te bedrijven. Het levert straatinformatie op die een raadslid kan ‘plaatsen’ en vertalen. Het kan ook zeer nuttig zijn om juist eens een nachtdienst bij politie of brandweer mee te draaien.
  • Ga niet alleen georganiseerd op pad en herkenbaar als raadslid. Doe dit ook ongeorganiseerd. Dit levert informatie op die niet is beïnvloed door allerhande selecties (wat vertellen we het raadslid, wie ‘mag’ er met het raadslid spreken?).
  • Spreek met bewonersorganisaties, maar spreek ook met ongeorganiseerde bewoners. Bewonersorganisaties bestaan soms uit vergadertijgers met een ander verhaal of belang dan wat leeft onder de inwoners van de wijk. Geijkte gesprekspartners zijn hondenuitlaters, bloemisten, kappers, snackbarhouders, taxichauffeurs, senioren, moeders bij school of hangjongeren.
  • Observeer op relevante locaties, zonder (per se) mensen aan te spreken. Hoe ziet een buurt er bijvoorbeeld uit met sociale huurwoningen, ongeveer vijf jaar na oplevering (bijvoorbeeld pal naast een veel duurder bouwproject)? Is deze schoon en heel of zijn er al tekenen van fysiek of sociaal verval? Valt er wat te beleven voor tieners? Wordt er goed opgeruimd op de ochtend na een groot lokaal evenement? Hoe ziet de gemeente eruit op nieuwjaarsdag; zijn er vernielingen? Veel kleine brandjes met de jaarwisseling zijn vaak een indicatie voor toekomstige ordeproblemen in een (deel van de) wijk.
  • Nodig burgers uit in de gemeenteraad om, als inspreker, te vertellen over concrete problemen die zij ervaren.
  • Zet eerst een thema op de agenda. Bijvoorbeeld met een raadsvraag, via een inspreker of door een incident aan de orde te stellen. Blijf daarna volgen wat bestuur, politie en andere partijen (bijvoorbeeld jongerenwerk) doen om het veiligheidsprobleem aan te pakken. Kort gezegd: eerst agenderen, daarna volgen welke actie wordt ondernomen.

Praktijkvoorbeeld

Meer informatie over raadsleden en veiligheid

raadsleden-en-veiligheid/politieke-kaders-stellen(333,31)
raadsleden-en-veiligheid/politieke-controle(288,144)
raadsleden-en-veiligheid/volksvertegenwoordiging(485,19)
raadsleden-en-veiligheid/specifieke-politieke-functies(770,31)
raadsleden-en-veiligheid/veilige-publieke-taak(705,161)
raadsleden-en-veiligheid/bevoegdheden-burgemeester(461,188)