Raadsleden & Veiligheid

Beslisboom

Veiligheid staat hoog op de politiek-maatschappelijke agenda. Op het niveau van de gemeente zijn de afgelopen twee decennia grote stappen gemaakt, wat niet betekent dat alle vragenstukken zijn opgelost. Op lokaal niveau spelen altijd wel concrete veiligheidsvraagstukken. Toelichting beslisboom

Heeft uw vraag betrekking op een incident? Kies "nee" voor vragen over algemeen veiligheidsbeleid.

Is het een éénmalige gebeurtenis?

Bent u bekend met het beleid omtrent dit vraagstuk?

JA NEE Terug Terug

U heeft gekozen voor: