Raadsleden & Veiligheid

Invloed op veiligheidspartners

De gemeente werkt bij de aanpak van criminaliteit en onveiligheid met verschillende partners. Zo zijn over het algemeen politie, toezicht en handhaving, brandweer, zorgpartners, openbaar ministerie, de veiligheidsregio en andere gemeenten in een samenwerkingsverband betrokken bij het lokale veiligheidsbeleid. Raadsleden kunnen invloed uitoefenen op de manier waarop deze partijen hun werk uitvoeren.

Slim spelen

Maar hoe kunnen raadsleden rechtstreeks invloed uitoefenen op de genoemde partners? Over het algemeen is de directe invloed van raadsleden beperkt. Vaak verlopen de contacten met deze organisaties via de burgemeester. Toch kunnen raadsleden als zij het slim spelen, invloed uitoefenen op de partners.

Formeel en informeel

Ten eerste kunnen de raadsleden via het door hen vastgestelde integrale veiligheidsplan invloed uitoefenen. Hierin staan de kaders, de prioriteiten en de doelen die binnen een bepaalde tijd gehaald moeten worden. Verder kunnen raadsleden, via hun geëigende instrumenten als vragen, moties en amendementen, onderwerpen binnen de gemeenteraad aan de orde stellen om op deze manier invloed af te dwingen.

Tot slot kunnen raadsleden ook op informele wijze invloed uitoefenen. Bijvoorbeeld via direct contact met de burgemeester tijdens een koffiepauze of borrel. Ook contacten met de politiechef of met andere gemeenten kunnen zeer waardevol zijn, bijvoorbeeld via een werkbezoek.

Meer informatie over invloed op veiligheidspartners

veiligheid-en-politiek/sturen-op-politie(308,45)
veiligheid-en-politiek/sturen-op-toezicht-en-handhaving(555,173)
veiligheid-en-politiek/sturen-op-de-veiligheidsregio(475,16)
veiligheid-en-politiek/sturen-op-brandweer(780,155)
veiligheid-en-politiek/sturen-op-zorgpartners(737,15)
veiligheid-en-politiek/invloed-op-burgemeester(308,181)