Raadsleden & Veiligheid

Invloed op burgemeester

De burgemeester heeft een sleutelfunctie op het veiligheidsdossier. Hij is als zelfstandig orgaan belast met het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Delegatie naar andere bestuurders is dus niet mogelijk.

Bestuursrechtelijke bevoegdheden

De bestuursrechtelijke bevoegdheden van de burgemeester om de openbare orde te handhaven zijn in de afgelopen decennia toegenomen. Dit stelt de burgemeester in staat om ‘straffe’ maatregelen te treffen.Zie bijvoorbeeld de Handreiking Aanpak verstoringen van de openbare orde van het CCV.

Dit betekent dat de burgemeester geregeld optreedt tegen de inwoners van zijn gemeente, terwijl hij ook een functionaris is die optreedt als burgervader en die boven de partijen hoort te staan. Toch verbiedt hij soms een manifestatie, een evenement of een voetbalwedstrijd en kan hij besluiten tot preventief fouilleren, het sluiten van horeca of een uithuiszetting.

Zakboek Openbare orde en veiligheid

Het zakboek Openbare orde en veiligheid (versie 2017) van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters zet de bestuursrechtelijke bevoegdheden van de burgemeester op een rij. Er wordt ingegaan op de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV), de Wet politiegegevens, de Wet veiligheidsregio’s, de Politiewet en algemene en specifieke bevoegdheden.

Algemene bevoegdheden en noodbevoegdheden

Bij algemene bevoegdheden en noodbevoegdheden gaat het om:

 • Algemene bevoegdheid tot handhaving openbare orde (Gw, Artikel 172)
 • Noodbevel (Gw, Artikel 175)
 • Noodverordening (Gw, Artikel 176)

Specifieke bevoegden

De specifieke bevoegdheden van de burgemeester die hieronder volgen, worden in het zakboek toegelicht. U kunt daar als raadslid kennis van nemen en de burgemeester specifiek op deze bevoegdheden controleren:

 • Preventief fouilleren (Gw, Artikel 151b)
 • Cameratoezicht (Gw, Artikel 151c)
 • Bestuurlijke ophouding (Gw, Artikel 154a en 176a)
 • Bevelen bestrijding ernstige overlast (Gw, Artikel 172a en 172b)
 • Toezicht op openbare vermakelijkheden en inrichtingen (Gw, Artikel 174)
 • Sluiten woning, Wet Victoria (Gw, Artikel 174a)
 • Opiumwet (Artikel 13b)
 • Wet tijdelijk huisverbod
 • Wet openbare manifestaties
 • Wet publieke gezondheid
 • Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
 • Wet Bibob

Link

Op de website Burgemeesters.nl worden de specifieke bevoegdheden van burgemeesters uitgebreid beschreven.

Meer informatie over invloed op veiligheidspartners

veiligheid-en-politiek/sturen-op-politie(308,45)
veiligheid-en-politiek/sturen-op-toezicht-en-handhaving(555,173)
veiligheid-en-politiek/sturen-op-de-veiligheidsregio(475,16)
veiligheid-en-politiek/sturen-op-brandweer(780,155)
veiligheid-en-politiek/sturen-op-zorgpartners(737,15)
veiligheid-en-politiek/invloed-op-burgemeester(308,181)