Raadsleden & Veiligheid

Invloed op brandweer

De brandweer wordt via de veiligheidsregio aangestuurd (zie ook invloed op de veiligheidsregio). Gemeenten betalen de veiligheidsregio voor de lokale brandweerzorg. Raadsleden kunnen via de burgemeester vragen stellen over bijvoorbeeld de hoogte van de afdracht van uw gemeente aan de veiligheidsregio. De burgemeester kan deze vragen ter sprake brengen in het overleg met de veiligheidsregio of in een samenwerkingsverband met andere gemeenten.

Brandbeveiligingsverordening

De gemeenteraad stelt in een brandbeveiligingsverordening regels over het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand (art. 3 Wet op de veiligheidsregio).

Meer informatie over invloed op veiligheidspartners

Links

veiligheid-en-politiek/sturen-op-politie(308,45)
veiligheid-en-politiek/sturen-op-toezicht-en-handhaving(555,173)
veiligheid-en-politiek/sturen-op-de-veiligheidsregio(475,16)
veiligheid-en-politiek/sturen-op-brandweer(780,155)
veiligheid-en-politiek/sturen-op-zorgpartners(737,15)
veiligheid-en-politiek/invloed-op-burgemeester(308,181)