Raadsleden & Veiligheid

Invloed op toezicht en handhaving

Toezichthouders en handhavers worden voornamelijk ingezet voor de aanpak van problemen op het gebied van leefbaarheid en sociale veiligheid: evenementen, zwerfvuil, (jongeren)overlast, hondenpoep en parkeerovertredingen. De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) bevat enkele bepalingen waarmee deze problemen kunnen worden aangepakt. Toezichthouders en handhavers worden dan ook vaak in het kader van het handhaven van de APV ingezet.

Capaciteit

De reden dat gemeenten toezichthouder en handhavers inzetten, is het feit dat de politie niet altijd de capaciteit heeft om alle wetgeving te handhaven. Ook bestaat het idee dat de politie zich nog alleen met kerntaken bezighoudt. Waar of niet waar, de vraag vanuit de samenleving voor toezicht en handhaving is de laatste jaren sterk toegenomen. Ook worden handhavers (Boa’s) steeds vaker gevraagd om vermoedens van criminele activiteiten in de gemeente te signaleren.

Voordeel

Voordeel van toezichthouders en handhavers is dat de gemeente zelf kan bepalen wat zij doen. Zij kunnen dus heel gericht en direct worden ingezet op problemen waar de politie nog niet direct bij betrokken hoeft te worden. U kunt daar als raadslid direct op sturen door uw wensen in de raad te bespreken.

Handhavingsplan

Toezicht en handhaving is het sluitstuk van een gemeentelijke aanpak. Immers, indien inwoners of organisaties zich niet aan de regels houden, is er toezicht en handhaving nodig. Veel gemeenten kennen een toezichts- en handhavingsplan waarin staat hoe de toezicht en handhaving geregeld is.

Als raadslid kunt u vragen of de gemeente voldoende aan toezicht en handhaving doet. Zeker als u het idee heeft dat er onvoldoende aandacht is voor specifieke leefbaarheid of veiligheidsproblematiek. Ook kunt u vragen of er voldoende afstemming met de politie is. Wees verder kritisch op wat de politie behoort te doen en wat toezicht en handhaving kan doen. Toezicht en handhaving is geen vervanging van de politie. Ga deze discussie binnen uw gemeenteraad aan.

P{raktijkvoorbeeld

Concrete tips en aandachtspunten

  • Laat enkele fractieleden jaarlijks een aantal keer op pad gaan met verschillende handhavers en toezichthouders.
  • Er is veel aandacht voor de kwaliteit van uitvoerders, maar let ook op de kwaliteit van leidinggevenden bij bijvoorbeeld stadstoezicht.
  • Ontwikkel in de gemeenteraad op hoofdlijnen een visie over de vraag welke openbare orde-taken worden uitgeoefend door de politie, door gemeentelijke handhavers (boa’s) en toezichthouders en door bewoners of ondernemers.
  • Vraag om jaarverslagen en beleidsplannen van gemeentelijke handhavers (boa’s) en toezichthouders en debatteer hier ten minste één keer per jaar over in de gemeenteraad.
  • Zijn er veel gemeentelijke toezichthouders en handhavers in uw gemeente en heeft u behoefte aan een overzicht? Laat het college van burgemeester en wethouders een helder overzicht opstellen, inclusief de totale kosten.

Gerelateerde dossiers op deze site

Meer informatie over invloed op veiligheidspartners

veiligheid-en-politiek/sturen-op-politie(308,45)
veiligheid-en-politiek/sturen-op-toezicht-en-handhaving(555,173)
veiligheid-en-politiek/sturen-op-de-veiligheidsregio(475,16)
veiligheid-en-politiek/sturen-op-brandweer(780,155)
veiligheid-en-politiek/sturen-op-zorgpartners(737,15)
veiligheid-en-politiek/invloed-op-burgemeester(308,181)