Raadsleden & Veiligheid

Partners

Bedrijvigheid en veiligheid

Het veiligheidsveld ‘Bedrijvigheid en Veiligheid’ uit Kernbeleid Veiligheid richt zich op een samenleving waarin ondernemers hun bedrijfsvoering onbelemmerd kunnen uitvoeren, zonder dat ze daarbij gehinderd worden door criminaliteit en onveiligheid. Het onderwerp kent diverse disciplines. Van fysieke beveiliging tot maatschappelijke aanpakken en van aanbieders van veiligheid tot de afnemers daarvan.

Recreatieve en economische voorzieningen

Binnen dit veiligheidsveld vallen recreatieve en economische voorzieningen zoals winkelcentra, bedrijventerreinen en uitgaansmogelijkheden. Het gaat hierbij om de aanpak van sociale veiligheid, zoals als winkeldiefstal, bedrijfsinbraak en uitgaansgeweld. En dus niet om de fysieke veiligheid rond inrichtingen met gevaarlijke stoffen op bedrijventerreinen.

Belangrijke ontwikkelingen

Enkele opvallende ontwikkelingen zijn de verhoogde aandacht voor de veiligheidsrisico’s van grootschalige evenementen, de aanpak van uitgaansgeweld, cameratoezicht voor bedrijventerreinen en winkelgebieden en de aandacht voor de aanpak van ondermijning.

Gerelateerde dossiers op deze site

Meer informatie over integraal veiligheidsbeleid

veiligheidsbeleid/veilige-woon-en-leefomgeving(350,14)
veiligheidsbeleid/bedrijvigheid-en-veiligheid(365,174)
veiligheidsbeleid/jeugd-en-veiligheid(765,70)
veiligheidsbeleid/fysieke-veiligheid(687,174)
veiligheidsbeleid/integriteit-en-veiligheid(612,11)