Raadsleden & Veiligheid

Partners

Fysieke veiligheid

Binnen het veiligheidsveld ‘Fysieke Veiligheid’ uit Kernbeleid Veiligheid vallen de ‘echte’ fysieke veiligheidsthema’s zoals rampenbestrijding, crisisbeheersing en brandveiligheid. De gemeente, politie, brandweer en de hulpdiensten werken hierbij nauw samen.

Voorkomen van ongelukken en rampen

De aandacht ligt daarbij steeds meer op het voorkomen van ongelukken en branden. De bedoeling is, dat alles in het werk wordt gesteld om te voorkomen dat er een gevaarlijke situatie ontstaat, zoals een grote brand of een ongeval. Onder fysieke veiligheid valt ook de verkeersveiligheid.

Een eenduidige advisering en vergunningverlening gekoppeld aan het controleren en handhaven, dat zijn de middelen om de kans te verkleinen dat een calamiteit zich voordoet. Verder hoort het maken van plannen bij dit thema. Denk aan het gemeentelijk rampenplan en ontruimingsplannen binnen bedrijven.

Alleen papieren plannen zijn niet genoeg; het opleiden en het oefenen van mensen die een taak hebben in de rampbestrijding is net zo belangrijk. Ook hebben inwoner van de gemeente het recht om te weten welke bedrijven mogelijke risico’s met zich meebrengen.

Opvallende ontwikkelingen

Belangrijke ontwikkelingen in dit veiligheidsveld zijn onder meer gaswinning, milieu incidenten en verstoringen in de kritische infrastructuur.

Gerelateerde dossiers op deze site

Meer informatie over integraal veiligheidsbeleid

veiligheidsbeleid/veilige-woon-en-leefomgeving(350,14)
veiligheidsbeleid/bedrijvigheid-en-veiligheid(365,174)
veiligheidsbeleid/jeugd-en-veiligheid(765,70)
veiligheidsbeleid/fysieke-veiligheid(687,174)
veiligheidsbeleid/integriteit-en-veiligheid(612,11)