Raadsleden & Veiligheid

Partners

  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl

Kernbeleid veiligheid

De methode Kernbeleid Veiligheid helpt bij het opzetten, verbeteren of controleren van integraal gemeentelijk veiligheidsbeleid. Het is een omvattende systematiek die een overzicht geeft van het proces dat doorlopen kan worden bij het opstellen van een veiligheidsplan en van de inhoudelijke gemeentelijke veiligheidsthema’s.

Gemeentelijke veiligheidsthema’s

De methodiek onderscheidt vijf ‘veiligheidsvelden’, te weten:

  1. Veilige woon- en leefomgeving,
  2. Bedrijvigheid en veiligheid,
  3. Jeugd en veiligheid,
  4. Fysieke veiligheid,
  5. Integriteit en veiligheid.

Stappen van de Methode Kernbeleid Veiligheid

De methodiek Kernbeleid Veiligheid beschrijft ook het proces om een lokaal integraal veiligheidsplan op te stellen. Er worden daartoe zes stappen onderscheiden, te weten:

Stap 1. Opstart: startnotitie, samenstelling werkgroep, startbijeenkomst
Stap 2. Veiligheidsanalyse
Stap 3. Prioritering
Stap 4. Opstellen van het veiligheidsplan
Stap 5. Opstellen van het uitvoeringsplan
Stap 6. Van beleid naar uitvoering

Meer informatie

veiligheidsbeleid/veilige-woon-en-leefomgeving(350,14)
veiligheidsbeleid/bedrijvigheid-en-veiligheid(365,174)
veiligheidsbeleid/jeugd-en-veiligheid(765,70)
veiligheidsbeleid/fysieke-veiligheid(687,174)
veiligheidsbeleid/integriteit-en-veiligheid(612,11)

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.