Raadsleden & Veiligheid

Partners

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een methode om buurtgenoten met burenproblemen weer met elkaar in gesprek te brengen. Bewoners nemen zelf de verantwoordelijkheid voor hun eigen conflict en voor een oplossing

Zij worden daarin begeleid door vrijwilligers (bewoners) van buurtbemiddeling. Deze getrainde bemiddelaars helpen de partijen om het onderlinge contact te herstellen en zelf oplossingen voor het conflict te bedenken. Een professionele coördinator stuurt de bemiddeling aan. In meer dan 250 gemeenten kunnen inwoners inmiddels gebruikmaken van deze dienstverlening.

Rol raadsleden

Raadsleden kunnen zich sterk maken voor de invoering of het behoud van buurtbemiddeling in de gemeente. Buurtbemiddeling voorkomt niet alleen dat burenconflicten escaleren, het vermindert de werklast van de politie en draagt bij aan de leefbaarheid in de woonomgeving en vergroot de zelfredzaamheid van bewoners.

Praktijkvoorbeelden

Ketenpartners

Opdrachtgevers zijn gemeente, politie en woningcorporaties. Verder kunnen welzijnsorganisaties bij buurtbemiddeling betrokken worden.

Good practices

Het instrument Buurtbemiddeling ís een good practice. De jaarlijkse landelijke benchmark van het CCV laat al 10 jaar op rij zien dat maar liefst twee derde van de burenruzies via buurtbemiddeling wordt opgelost. Buurtbemiddeling is de eerste stap in de aanpak van woonoverlast.

Werkwijze, organisatie e.d. zijn beschreven in het [Handboek Buurtbemiddelinghttps://hetccv.nl/onderwerpen/buurtbemiddeling/documenten/handboek-buurtbemiddeling-conflicten-doeltreffend-oplossen] (CCV, 2014)

Meer informatie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z