Raadsleden & Veiligheid

Partners

Cameratoezicht

Publiek cameratoezicht is cameratoezicht door de overheid. Het voornaamste doel van deze vorm van cameratoezicht is het waarborgen van de openbare orde in openbare ruimte.

Meestal wordt dit cameratoezicht ingezet in binnensteden en uitgaansgebieden. Maar het kan ook in woonwijken, stationsgebieden en op andere openbare plaatsen worden toegepast. Men spreekt van dynamisch cameratoezicht als camera’s worden ingezet bij onvoorziene ordeverstoringen of (de vrees voor) ordeverstoringen van tijdelijke aard, bijvoorbeeld bij een risicowedstrijd.

Rol raadslid

Cameratoezicht wordt steeds vaker gebruikt als middel bij het handhaven van de openbare orde. Maar wanneer voer je cameratoezicht wel in en wanneer niet? En als cameratoezicht wordt ingezet voor een bepaalde periode, continueer je dit dan daarna of niet?

Cameratoezicht is een kostbare maatregel en geen wondermiddel. Het is dus belangrijk om goed af te wegen of dit het juiste middel is om de openbare orde te handhaven. Het CCV heeft hiervoor een instrument ontwikkeld: ‘Afwegingskader cameratoezicht’. Op basis van het afwegingskader kunt u ook als raadslid een weloverwogen keuze maken om cameratoezicht wel of niet in te voeren, of wel of niet te continueren.

Verder is het goed om als raadslid te weten hoe het cameratoezicht werkt en wat men ermee doet. U kunt een keer een bezoek brengen aan de uitkijkruimte bij u in de buurt/regio.

Functies cameratoezicht

Er bestaat geen onomstotelijk bewijs van de werking van cameratoezicht. Volgens de politie heeft het instrument drie functies:

  1. Pro-actie: het tijdig signaleren van dreigende veiligheidsproblemen, waarop een snelle politiereactie kan volgen. Een voorwaarde is dat er live wordt uitgekeken in een zeer professionele uitkijkcentrale.
  2. Opsporing: het verzamelen van daderinformatie die de opsporing kan verbeteren. Hiervoor zijn camera’s en waarnemingstechnieken van hoge kwaliteit nodig.
  3. Preventie van overlast en criminaliteit. Onderzoek onder daders door Bureau Regioplan stelt echter dat van de camera’s meestal geen preventieve werking uitgaat.

Gericht cameratoezicht dient altijd onderdeel uit te maken van een breder pakket aan veiligheidsmaatregelen. Denk bijvoorbeeld ook aan goede straatverlichting en vooral goed georganiseerde (extra) toezichthouders.

Evaluaties laten zien dat de vraag of cameratoezicht werkt, niet met een simpel 'ja' of 'nee' beantwoord kan worden. Zowel repressief als preventief is er geen onomstotend bewijs geleverd over de werking van het instrument.

Uit onderzoek onder daders door bureau Regioplan blijkt bijvoorbeeld uit interviews met de (potentiële) daders dat de camera’s in veel gevallen niet voor preventie van criminaliteit zorgen. Dat cameratoezicht niet altijd voor preventie van criminaliteit kan zorgen, betekent niet dat het zinloos is.

De wetten en regels

De besluitvorming over het al dan niet inzetten van publiek cameratoezicht ligt bij de gemeenteraad en de burgemeester. Artikel 151c van de Gemeentewet biedt gemeenten hiervoor een wettelijk kader.

De operationele regie bij cameratoezicht ligt in handen van de politie. Op grond van de Wet politiegegevens (Wpg) is de politie verantwoordelijk voor het verwerken van de beelden.
Dynamisch cameratoezicht wordt uitgevoerd op basis van artikel 2 van de Politiewet 1993.

Ketenpartners

Bij publiek cameratoezicht spelen de politie en de gemeente de belangrijkste rol.

De politie: heeft de operationele regie om de handhaving in de praktijk te laten uitvoeren.

De gemeente: is beheerder en verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde. Voor het uitkijken van camerabeelden kan de gemeente ook particuliere beveiliging inhuren.

Meer informatie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z