Raadsleden & Veiligheid

Partners

Drugsoverlast

Hennepteelt, drugshandel en overlast door rondhangende gebruikers, drugshandel is een breed begrip. Veel gemeenten geven aan dat het bij overlast vooral gaat om subjectieve overlast, waarbij gevoelens van onveiligheid een belangrijke rol spelen.

Drugsoverlast wordt ingedeeld in:

  1. Criminele overlast: drugsproductie en –handel.
  2. Openbare orde overlast: overtredingen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
  3. Audiovisuele overlast: irritant, hinderlijk en onaangepast gedrag, zonder dat er sprake is van criminaliteit of ordeverstorende gedragingen zoals omschreven in de APV.

Rol raadsleden

Drugsoverlast, als gebruikers in de openbare ruimte of verhandeling van drugs, kan voor bewoners een grote zorg zijn. Raadsleden kunnen zich hiervan op de hoogte stellen door in gesprek te gaan met bewoners.

Vervolgens kunnen raadsleden via schriftelijke vragen of moties aandacht vragen voor maatregelen.

Praktijkvoorbeeld

Aangezien drugsoverlast vaak voor veel rumoer binnen een gemeente zorgt, kan de gemeenteraad ervoor kiezen om het onderwerp een keer centraal te stellen tijdens een raadsvergadering.

Wetten en regels

De wet Damocles (artikel 13b Opiumwet) is het juridische instrument om op te treden tegen de handel (en voorbereidende handelingen) in drugs vanuit cafés en winkels of woningen. Gemeenten kunnen ook de APV gebruiken om drugsoverlast tegen te gaan. Denk bijvoorbeeld aan een samenscholingsverbod of gebiedsontzegging.

Ketenpartners

  • OM en politie (Opiumwet)
  • Toezichthouders (APV)
  • Gezondheidszorg (zorgaanpak)

Good practices

Kijk voor meer informatie op de website van het CCV. Naast een overzicht van de verschillende bevoegdheden en bestuursrechtelijke maatregelen, laat het webdossier ook zien hoe bewoners en ondernemers bij de aanpak van drugscriminaliteit betrokken kunnen worden en welke publiek-private mogelijkheden er zijn om de problematiek gezamenlijk aan te pakken. Daarnaast is er meer informatie te vinden over de verschillende drugsfenomenen en -soorten en vindt u er de laatste onderzoeksrapporten.

Meer informatie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z