Raadsleden & Veiligheid

Partners

Fietsdiefstal

Fietsdiefstal is de meest voorkomende vorm van criminaliteit in Nederland. Nederlanders worden gemiddeld drie keer in hun leven het slachtoffer van fietsdiefstal.

Jaarlijks doen bijna 100.000 mensen aangifte van dit delict. Het werkelijke aantal gestolen fietsen ligt nog vele malen hoger, omdat veel gedupeerden geen aangifte doen. Fietsdiefstal is een grote maatschappelijke ergernis en heeft een negatieve uitwerking op het Nederlandse fietsklimaat.

Rol raadslid

De gemeente neemt een centrale rol in bij de preventie en aanpak van fietsdiefstal. Raadsleden kunnen de gemeente daarbij ondersteunen en stimuleren. Bijvoorbeeld door mee te denken over wat de gemeente aan voorlichting en preventie kan doen. Of door te monitoren in hoeverre de gemeente fietsdiefstal al effectief bestrijdt. Wat zijn de gemeentelijke doelstellingen op dit gebied? En behaalt de gemeente deze doelstellingen ook?

Ketenpartners

Bij de aanpak van fietsdiefstal zijn veel partijen betrokken. Behalve de eigenaar van de fiets, die natuurlijk allereerst zelf verantwoordelijk is voor het goed afsluiten van zijn rijwiel, zijn belangrijke taken weggelegd voor gemeente, politie en het Openbaar Ministerie. Maar ook woningcorporaties, beheerders van fietsenstallingen en ondernemers hebben een verantwoordelijkheid.

Gemeente
In het lokale veiligheidsbeleid van de gemeente mag de bestrijding van fietsdiefstal niet ontbreken. Een effectieve aanpak van de problematiek vraagt om een helder en gecoördineerd beleid. De gemeente heeft de regierol.

De gemeentelijke regierol bij de aanpak van fietsdiefstal omvat vijf taken:

  1. Inzicht krijgen in de problemen en knelpunten op het gebied van fietsdiefstal.
  2. Prioriteiten stellen bij de aanpak.
  3. Maatregelen formuleren die in samenwerking met betrokken partijen worden uitgevoerd.
  4. De samenwerking tussen de betrokken partijen (inclusief de gemeente zelf) in goede banen leiden.
  5. Een goede verdeling van de te nemen maatregelen waarborgen.

Overige taken gemeente
Los van de regie is de gemeente ook verantwoordelijk voor een aantal maatregelen, met name in de openbare ruimte. De gemeente dient er bijvoorbeeld voor te zorgen dat er voldoende plekken zijn waar fietsen veilig gestald kunnen worden, zoals bewaakte fietsenstallingen of rekken waaraan de fiets kan worden vastgeketend. Goede verlichting is daarbij een pré.

Het verwijderen van weesfietsen behoort ook tot de taken van de gemeente. De gemeente heeft als enige partij het recht deze fietsen te verwijderen. Het gaat om fietsen die langdurig onbewaakt gestald staan en waar de eigenaar al geruime tijd niet meer naar omkijkt. Deze weesfietsen nemen stallingsruimte in beslag.

Het Centrum Fietsdiefstal heeft een stappenplan ontwikkeld dat gemeenten (en partners) kan helpen bij het formuleren, intensiveren en verbeteren van het lokaal beleid met betrekking tot de aanpak van fietsdiefstal.

Mogelijke taken ketenpartners

Toezichthouders:
Extra surveillance op hot spots en aanspreken fietsers op gevaar fietsdiefstal

Politie:
Opsporing en inzet lokfietsen (zie best practise), voorlichting

Het Openbaar Ministerie:
Inzet lokfietsen, snelle afdoening en veelplegeraanpak

Woningbouwcorporaties:
Goede stallingsvoorzieningen, Politiekeurmerk Veilig Wonen

Ondernemers:
Voorlichting (wijzen op risico’s), Keurmerk Veilig Ondernemen, particuliere bewaking

Good practices

Inzet lokfiets
Zowel grote als kleine gemeenten maken bij de aanpak van fietsdiefstal regelmatig gebruik van lokfietsen. De politie stalt de lokfietsen, die zijn voorzien van een ‘track- en trace’-volgsysteem, op plaatsen waar veel fietsen worden gestolen. De politie kan de gestolen lokfietsen eenvoudig volgen en de dader aanhouden. In driekwart van de gevallen leidt dit tot aanhouding van een fietsendief.

Lees voor meer informatie ook het Secondant-artikel Lokfietsen schrikken fietsdieven af (3 oktober 2017)

Moties en raadsvragen

Meer informatie

Handreiking Stop Fietsdiefstal
Deze handreiking van Centrum Fietsdiefstal is samengesteld voor gemeenten, politie en alle andere betrokken organisaties die zich bezighouden met het terugdringen, voorkomen en aanpakken van fietsdiefstal. Het doel is om deze organisaties handvatten aan te reiken in de aanpak van fietsdiefstal.

Naast de handreiking is Centrum Fietsdiefstal een campagne gestart, getiteld ‘Stop Fietsdiefstal, gebruik een tweede slot’. Het voorlichtingsmateriaal van deze campagne kunt u bestellen op www.centrumfietsdiefstal.nl.

Op deze site vindt u ook:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z