Raadsleden & Veiligheid

Partners

Hennepteelt

Jaarlijks worden in ons land zo’n 6.000 hennepkwekerijen ontmanteld. De illegale hennepteelt brengt brandgevaar, wateroverlast, stank en schade aan woningen met zich mee. Bovendien is de georganiseerde criminaliteit er veelal bij betrokken.

Verschillende partijen kunnen, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, een bijdrage leveren aan de bestrijding van hennepteelt. Naast de gemeente, politie en het OM, zijn dit bijvoorbeeld ook de Belastingdienst, energiebedrijven en woningcorporaties. Samenwerking zorgt voor een effectievere aanpak. Via een integrale aanpak kan immers een breed scala aan sancties en maatregelen worden opgelegd.

Rol raadslid

Een raadslid kan zelf niet heel veel doen aan illegale hennepteelt. Wel kan een raadslid de problematiek rondom illegale hennepteelt aan de orde stellen in de gemeenteraad. Als raadslid kan je er bij de burgemeester op aandringen dat de veiligheidspartners die betrokken zijn bij het oprollen en voorkomen van hennepteelt (regionaal) (nog beter) gaan samenwerken. Daarnaast kan een raadslid rapportages opvragen hoe samenwerking verloopt en/of de doelstellingen worden gehaald.

In verschillende gemeenten is er grote belangstelling of gemeenten de mogelijkheid kunnen krijgen om de teelt van cannabis te reguleren. De reden hiervoor is om op legale manier de coffeeshops te kunnen voorzien van cannabis. Gemeenteraden die hier een bijdrage aan willen leveren, dienen moties in om het gemeentebestuur aan te sporen dit bespreekbaar te maken bij de VNG en kenbaar te maken aan de minister.

Praktijkvoorbeeld

Wetten en regels

Hennep staat op lijst II van de Opiumwet (de zogenoemde softdrugs). Dit betekent dat de kweek van hennep altijd verboden is. Het telen van maximaal vijf hennepplanten is verboden, maar wordt niet strafrechtelijk vervolgd.

Wanneer er sprake is van meer dan vijf planten, dan is de mate van professionaliteit van belang bij het vaststellen van de strafvordering. Hoe groter de mate van professionaliteit hoe strenger de strafrechtelijke aanpak.

Per 1 maart 2015 zijn is het voorbereiden of makkelijk maken van illegale hennepteelt ook strafbaar.

Ketenpartners

Veel gemeenten hebben de samenwerking bij de aanpak van hennepteelt vastgelegd in een hennepconvenant. Gemeente, politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst, UWV en private partijen zoals energiebedrijven en woningbouwcorporaties werken zo een op gecoördineerde en geïntegreerde wijze met elkaar samen.

Good practices

Op de website van het CCV is een overzicht beschikbaar van lokale praktijkvoorbeelden

Meer informatie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z