Raadsleden & Veiligheid

Partners

Privacy en Gegevensdeling

Privacy en gegevensverwerking is een actueel thema binnen gemeenten. In het geval er sprake is van een veiligheidsvraagstuk blijken gemeenten knelpunten te ervaren. Dit kan zich bijvoorbeeld in de raad voordoen als besloten moet worden over de inzet van camera toezicht of algemeen als om informatie wordt verzocht in de raad met betrekking tot een specifiek veiligheidsprobleem.

Voor een effectieve aanpak van veiligheidsvraagstukken, is goede informatie essentieel. Bij het verwerken en uitwisselen van privacygevoelige gegevens lopen gemeentelijke veiligheidsprofessionals echter regelmatig tegen (wettelijke) beperkingen aan. Bovendien is het voor hen niet altijd even duidelijk welke data dan nog wél gebruikt en gedeeld mogen worden. Het gevolg kan zijn dat belangrijke informatie niet benut wordt de uitwisseling van informatie door de lokale veiligheidspartners niet efficiënt of zelfs onveilig verloopt

AVG

Sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is men bij gemeenten meer dan voorheen bewust van de grenzen aan het gebruik en de uitwisseling van data. Tegelijkertijd is het besef gegroeid hoe afhankelijk men is van goede informatie voor de ontwikkeling van lokaal veiligheidsbeleid.

Meer weten

  • Meer informatie over privacy en aan welke eisen gegevensdeling (binnen het veiligheidsdomein) aan is gebonden is inzichtelijk gemaakt in het dossier Privacy en gegevensdeling van het CCV.
  • Praktische informatie aan welk wettelijk kader de diverse vormen van cameratoezicht is gebonden is te vinden in het dossier Cameratoezicht.
  • De taak van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is toezien of organisaties (zoals gemeenten) zich houden aan de wet- en regelgeving voor het gebruik van persoonsgegevens. Op de site van de AP wordt ondermeer toelichting gegeven hoe privacy gewaarborgd moet worden en waaraan het delen van gegevens is gebonden.
  • Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) heeft op haar site voor haar leden uiteengezet waar het delen van gegevens (met betrekking tot de informatiepositie van de burgemeester) aan is gebonden.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z