Raadsleden & Veiligheid

Partners

Vandalisme

Vandalisme of vernieling is het gericht stukmaken van iets. Het is een uiting van disrespect voor andermans eigendommen. Vaak komt dit voort uit een algemeen gevoel van onvrede met de eigen positie (afgunst, boosheid, verveling).

Wetten en regels

Vernieling (art. 350 W v S): hij die opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, vernielt, beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

Rol raadslid

Met de aanpak van vandalisme, geven raadsleden een signaal af: de openbare ruimte is van iedereen en met gemeenschapsgeld wordt zorgvuldig omgesprongen.

Ketenpartners

De gemeente: kan handhaven door buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) in te zetten en door vernielde eigendommen consequent te repareren.

De politie: draagt bij door opsporing en vervolging.

Jeugdwerk: kan een bijdrage leveren door de jeugd alternatieven te bieden.

Good practices

Graffiti aanpak Leeuwarden

Leeuwarden biedt graffitispuiters legale plekken om hun werk te vertonen. Tegelijkertijd krijgen pandeigenaren een schoonmaakabonnement aangeboden. De graffitispuiters houden hun eigen werk schoon.

Dat betekent dat lelijke tags niet worden getolereerd en er alleen mooie ‘pieces’ op blinde muren verschijnen. De aanpak is succesvol omdat met beperkte middelen successen worden behaald. De aanpak kan eenvoudig worden overgenomen en is niet duurder dan het continu verwijderen van graffiti.

Schade verhalen Zuid-Holland Zuid

In Zuid-Holland Zuid wordt de schade consequent op daders verhaald. Hiermee worden twee signalen afgegeven:

  1. We laten de gemeenschap niet voor de kosten opdraaien.
  2. Zie zelf wat deze zinloze actie kost, wees je daarvan bewust.

Het verhalen van schade kost meestal meer dan het oplevert. Het zal geen bron van inkomsten worden. De winst zit hem in het preventieve (waarschuwende) karakter. De gemeente Teylingen heeft in een raadsbrief een procesbeschrijving voor het schade verhalen opgenomen.

Tips en trucs voor raadsleden

Met name graffitibestrijding kan eenvoudig geprioriteerd worden; wat verwijderen we eerst, waar leggen we de focus op.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z