Raadsleden & Veiligheid

Partners

  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl

Veiligheidshuizen

Veiligheidshuizen zijn samenwerkingsverbanden die partners uit de strafrecht- en zorgketen, gemeentelijke partners en bestuur verbinden in de aanpak van complexe problematiek. De ketenpartners signaleren problemen, bedenken oplossingen en voeren die samen uit. Werkprocessen worden op elkaar afgestemd, zodat strafrecht en zorg elkaar aanvullen in plaats van tegenwerken.

Het doel van de samenwerking is het terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit. Onderzoek toont aan dat de kosten van deze vorm van samenwerking (veel) lager zijn dan de maatschappelijke opbrengsten die worden gerealiseerd doordat er minder delicten worden gepleegd.

Rol raadslid

Het Veiligheidshuis is een instrument binnen het integraal veiligheidsbeleid. De gemeenteraad stelt hier kaders in en heeft een controlerende functie. De financiering van de Veiligheidshuizen ligt sinds 2013 bij de (centrum)gemeenten.

Veiligheidshuizen zijn bedoeld om op casusniveau – dus op het niveau van personen en hun concrete omstandigheden en problemen – tot een aanpak te komen van ‘complexe doelgroepen’. Het is belangrijk dat dit de hoofdactiviteit blijft (en dat het Veiligheidshuis geen praathuis of beleidsorgaan wordt). Verder dienen lokale (gemeente)ambtenaren op de hoogte te zijn van de besluiten die in het Veiligheidshuis worden genomen over de ingezetenen van de gemeente. Raadsleden zien hierop toe.

Ketenpartners

De partners die in het Veiligheidshuis participeren, verschillen per regio. De volgende organisaties participeren in alle Veiligheidshuizen:

  • Gemeenten
  • Politie
  • Openbaar Ministerie
  • Raad voor de Kinderbescherming
  • Reclasseringorganisaties
  • Welzijnsorganisaties

In veel Veiligheidshuizen zijn ook de volgende organisaties vertegenwoordigd: Halt, Dienst Justitiële Inrichtingen, Bureau Jeugdzorg, GGD, GGZ, algemeen maatschappelijk werk, verslavingszorg en Slachtofferhulp Nederland.

Good practices

Top600 Amsterdam

De aanpak Top600 Amsterdam haalt notoire daders van de straat, laat ze niet los en tracht te voorkomen dat hun broertjes en zusjes ook naar criminaliteit afglijden.

'Kopstukkenaanpak' Utrecht

Binnen de Kopstukkenaanpak richten de gemeente Utrecht, politie en het Openbaar Ministerie zich de komende tijd op ongeveer 120 relschoppers.

Ernstig Overlastgevende Gezinnen (EOG)

De Utrechtse EOG-aanpak richt zich op overlastgevende gezinnen met politie- en justitiecontacten. Deze veelbelovende systeemgerichte, integrale aanpak moet de overlast die de gezinnen veroorzaken in hun woonomgeving doen stoppen, de criminele activiteiten van de gezinsleden verminderen en de situatie waarin de kinderen opgroeien verbeteren.

Modelaanpak huiselijk geweld

De Modelaanpak huiselijk geweld: Elementen voor lokaal beleid is bedoeld als handreiking voor gemeenten bij het opzetten, inrichten en uitbouwen van het beleid ter preventie en bestrijding van huiselijk geweld.

Meer informatie Veiligheidshuizen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.