Raadsleden & Veiligheid

Partners

Zorg- en Veiligheidshuizen

Zorg- en Veiligheidshuizen zijn samenwerkingsverbanden die partners uit de strafrecht- en zorgketen, gemeentelijke partners en bestuur verbinden in de aanpak van complexe problematiek. De ketenpartners signaleren problemen, bedenken oplossingen en voeren die samen uit. Werkprocessen worden op elkaar afgestemd, zodat strafrecht en zorg elkaar aanvullen in plaats van tegenwerken.

Het doel van de samenwerking is het terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit. Onderzoek toont aan dat de kosten van deze vorm van samenwerking (veel) lager zijn dan de maatschappelijke opbrengsten die worden gerealiseerd doordat er minder delicten worden gepleegd.

Rol raadslid

Het Zorg- en Veiligheidshuizen is een instrument binnen het integraal veiligheidsbeleid. De gemeenteraad stelt hier kaders in en heeft een controlerende functie. De financiering van de Zorg- en Veiligheidshuizen ligt bij de (centrum)gemeenten.

Zorg- en Veiligheidshuizen zijn bedoeld om op casusniveau – dus op het niveau van personen en hun concrete omstandigheden en problemen – tot een aanpak te komen van ‘complexe doelgroepen’. Verder dienen lokale (gemeente)ambtenaren op de hoogte te zijn van de besluiten die in het Zorg- en Veiligheidshuizen worden genomen over de ingezetenen van de gemeente. Raadsleden zien hierop toe.

Ketenpartners

De partners die in het Zorg- en Veiligheidshuizen participeren, verschillen per regio. De volgende organisaties participeren in alle Zorg- en Veiligheidshuizen:

  • Gemeenten
  • Politie
  • Openbaar Ministerie
  • Raad voor de Kinderbescherming
  • Reclasseringorganisaties
  • Welzijnsorganisaties

In veel Zorg- en Veiligheidshuizen zijn ook de volgende organisaties vertegenwoordigd: Halt, Dienst Justitiële Inrichtingen, Bureau Jeugdzorg, GGD, GGZ, algemeen maatschappelijk werk, verslavingszorg en Slachtofferhulp Nederland.

Meer informatie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z