Raadsleden & Veiligheid

Partners

 • http://www.vng.nl
 • http://www.vng.nl
 • http://www.vng.nl
 • http://www.vng.nl

Verkeersveiligheid

In 2020 mogen in Nederland niet meer dan 500 doden vallen in het verkeer. Dat is het doel van de overheid. Een flinke uitdaging; in 2016 nam het aantal doden in het verkeer al toe tot 629 en op basis van de cijfers over het eerste half jaar zijn dat er in 2017 niet minder. Gemiddeld vallen elke week 12 doden op Nederlandse wegen. Er zijn in de afgelopen jaren dagen geweest met 7 doden op één dag.

Wetten en regels

De Wegenverkeerswet 1994 (Wvw) vormt de basis voor alle verkeersregels. Uitgangspunten daarbij zijn dat niemand hinder of gevaar op de weg mag veroorzaken en de vlotheid en doorstroming van het verkeer. Deze regels zijn verder uitgewerkt in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Rvv). Maar de Wvw voorziet ook in regels waar de minister zich aan moet houden en de mogelijkheid ontheffing van de verkeersregels te krijgen.

Naast deze Wet en dit Reglement, zijn er diverse maatregelen, waaronder:

 • Begeleid autorijden voor jongeren vanaf 17 jaar
  Tijdens het experiment 2toDrive kunnen jongeren vanaf 17 jaar hun rijbewijs halen. Tot hun 18e jaar mogen zij dan onder begeleiding van een coach autorijden.
 • Invordering rijbewijs bij rijden onder invloed van alcohol
  Wie binnen vijf jaar twee keer wordt veroordeeld voor rijden onder invloed van alcohol moet zijn rijbewijs inleveren. Dit geldt voor beginnende en ervaren bestuurders.
 • Strafpuntensysteem voor beginnende bestuurders
  Voor beginnende bestuurders geldt een strafpuntensysteem voor zware verkeersovertredingen, zoals bumperkleven. Na twee overtredingen onderzoekt het CBR de rijvaardigheid en kan het rijbewijs ongeldig worden verklaard.
 • Verplichte verkeerscursus voor gevaarlijk rijgedrag
  Wie zich schuldig maakt aan gevaarlijk rijgedrag moet een EMG-cursus volgen.

Burgers kunnen zelf ook verschillende simpele maatregelen treffen, zoals:

 • Fietshelmen
 • Beschermend jack voor bromfietsers
 • Verlichting

De achttien maatregelen zijn terug te lezen in het SWOV rapport ‘Opschakelen naar meer verkeersveiligheid’.

De plannen om het aantal verkeersdoden en ernstige verkeersgewonden terug te dringen, staan in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020. De Beleidsimpuls Verkeersveiligheid is een aanvulling op dit plan. Deze bevat extra maatregelen voor de risicogroepen: fietsers, senioren en jonge, beginnende bestuurders.

Rol raadslid

De gemeente kan gedurende het hele jaar (soms samen met de politie of andere organisaties) campagnes voeren om de verkeersveiligheid in de gemeente te verhogen. Zo hebben enkele gemeenten infrastructuur- en educatieprojecten.

Daarnaast is het goed om samen te werken met regionale organisaties. De gemeente Emmen werkt bijvoorbeeld met andere Drentse en landelijke organisaties aan een veilig en bereikbaar Drenthe in het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe (bestaande uit Veilige Wegen, Veilig Gedrag en Openbaar Vervoer).

Ook kan de verkeersveiligheid in en om bedrijventerreinen en winkelgebieden in samenwerking met ondernemers, politie en brandweer via een Keurmerk Veilig Ondernemen aangepakt worden.

Ketenpartners

Verzekeraars, autoleveranciers, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Ministerie van Verkeer en Waterstaat (DGMo), politie, provincie en andere gemeenten.

Good practice

Algemeen Verkeersbeleid Utrecht:

 1. Verbinden van belangrijke ontmoetingsplekken rond kennis en cultuur > doorfietsroutes en tramlijnen met aansluitingen op bus- en treinstations.
 2. Rondom de binnenstad, wegens drukte bij de toegangspunten > fietsers en voetgangers krijgen meer ruimte. Autoverkeer is welkom, maar te gast.
 3. Verbonden stad en leefbaarheid > wijken worden verbonden met genoeg veilige oversteekplaatsen en fiets- en voetgangerspaden; doorgaand verkeer wordt gestimuleerd om de Ring Utrecht te nemen.
 4. Verbonden stad en bereikbaarheid: Utrecht is het knooppunt van Nederland en daarom een ideale vestigingsplek voor bedrijven > goede doorfietsroutes, nieuwe tram & HOV, Randstadspoor, het kanaal en goede P+R faciliteiten.

Meer informatie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.