Raadsleden & Veiligheid

Partners

Verkeersveiligheid

Gemiddeld vallen elke week 12 doden op Nederlandse wegen. Er zijn in de afgelopen jaren dagen geweest met 7 doden op één dag. De landelijke en lokale overheid willen met verschillende maatregelen het verkeer veiliger maken en het aantal verkeersdoden en ernstige verkeersgewonden terugdringen.

Wetten en regels

De Wegenverkeerswet 1994 (Wvw) vormt de basis voor alle verkeersregels. Uitgangspunten daarbij zijn dat niemand hinder of gevaar op de weg mag veroorzaken en de vlotheid en doorstroming van het verkeer. Deze regels zijn verder uitgewerkt in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Rvv). Maar de Wvw voorziet ook in regels waar de minister zich aan moet houden en de mogelijkheid ontheffing van de verkeersregels te krijgen.

Naast deze Wet en dit Reglement, zijn er diverse maatregelen, waaronder:

 • Begeleid autorijden voor jongeren vanaf 17 jaar
  Door gebrek aan ervaring veroorzaken jongeren relatief veel verkeersongelukken. Dankzij 2toDrive kunnen jongeren vanaf 17 jaar hun rijbewijs halen. Tot hun 18e jaar mogen zij onder begeleiding van een coach autorijden.
  Theorie-examen vanaf 16 jaar
  Je mag vanaf je 16e theorie-examen doen. Ben je 16,5 jaar? Dan mag je praktijklessen volgen en een tussentijdse toets afleggen. De begeleiderspas kun je ook vanaf 16,5 jaar aanvragen.
 • Inleveren rijbewijs bij rijden onder invloed
  Wie binnen 5 jaar 2 keer wordt veroordeeld voor rijden onder invloed van alcohol moet zijn rijbewijs inleveren. Datzelfde geldt voor het rijden onder invloed van drugs, of van een combinatie van alcohol en drugs.
 • Strafpuntensysteem voor beginnende bestuurders
  Voor mensen met een beginnersrijbewijs geldt een strafpuntensysteem voor zware verkeersovertredingen, zoals bumperkleven. Na 2 overtredingen onderzoekt het CBR de rijvaardigheid en kan het rijbewijs ongeldig worden verklaard.
 • Verplichte verkeerscursus voor gevaarlijk rijgedrag
  Wie zich schuldig maakt aan gevaarlijk rijgedrag moet een EMG-cursus volgen. Denk hierbij aan bumperkleven of veel te hard rijden. Bestuurders leren op deze cursus om op een veilige manier aan het verkeer deel te nemen.

Burgers kunnen zelf ook verschillende simpele maatregelen treffen, zoals:

 • Fietshelmen
 • Beschermend jack voor bromfietsers
 • Verlichting

De achttien maatregelen zijn terug te lezen in het SWOV rapport ‘Opschakelen naar meer verkeersveiligheid’.

De plannen om het aantal verkeersdoden en ernstige verkeersgewonden terug te dringen, staan in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020. De Beleidsimpuls Verkeersveiligheid is een aanvulling op dit plan. Deze bevat extra maatregelen voor de risicogroepen: fietsers, senioren en jonge, beginnende bestuurders.

Rol raadslid

De gemeente kan gedurende het hele jaar (soms samen met de politie of andere organisaties) campagnes voeren om de verkeersveiligheid in de gemeente te verhogen. Zo hebben enkele gemeenten infrastructuur- en educatieprojecten.

Daarnaast is het goed om samen te werken met regionale organisaties. De gemeente Emmen werkt bijvoorbeeld met andere Drentse en landelijke organisaties aan een veilig en bereikbaar Drenthe in het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe (bestaande uit Veilige Wegen, Veilig Gedrag en Openbaar Vervoer).

Ook kan de verkeersveiligheid in en om bedrijventerreinen en winkelgebieden in samenwerking met ondernemers, politie en brandweer via een Keurmerk Veilig Ondernemen aangepakt worden.

Ketenpartners

Verzekeraars, autoleveranciers, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Ministerie van Verkeer en Waterstaat (DGMo), politie, provincie en andere gemeenten.

Meer informatie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z