Raadsleden & Veiligheid

Partners

Winkelgebieden

Winkelgebieden komen voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) in aanmerking als zij een aantal structurele maatregelen op het gebied van veiligheid treffen. Samenwerking tussen verschillende organisaties staat hierbij centraal.

Met maatregelen zoals inbraak-, overval- en brandbeveiliging zorgt het Keurmerk Veilig Ondernemen voor winkelgebieden (KVO-W) voor een veiliger en prettiger werkomgeving. De bedrijfsschade neemt af en het imago van het winkelcentrum wordt verbeterd.

Daar heeft niet alleen de ondernemer, maar ook de gemeente baat bij. Bovendien maakt het KVO de aanpak van criminaliteit en brandveiligheid voor de politie en brandweer een stuk effectiever.

Alle vereiste maatregelen staan beschreven in het KVO-handboek. Naast het KVO-W is er ook een KVO-B (Bedrijventerreinen).

De wetten en regels

APV; openbare orde en veiligheid

Rol raadslid

Vanuit de volksvertegenwoordigende rol kunt u als raadslid gesprekken aangaan met ondernemers en winkeliers om te horen hoe zij aankijken tegen de veiligheidssituatie en wat er specifiek aan de hand is. Om criminaliteit tegen te gaan is het goed dat ondernemers zich verenigen zodat zij de kosten van veiligheidsmaatregelen gezamenlijk kunnen dragen.

Ook de overheid heeft een rol bij het wegnemen van onveilige situaties rondom winkelcentra. Vooral de samenwerkingsverbanden in het kader van het KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) worden door vele gemeenten omarmd. U kunt als raadslid hiervoor in de raad aandacht vragen.

Praktijkvoorbeelden

Een gemeente kan in samenwerking met andere partijen diverse maatregelen nemen als het gaat om veiligheid bij winkelcentra. Zorg ervoor dat de gemeente hiervoor in de begroting financiële middelen opneemt.

Ketenpartners

De belangrijkste ketenpartners zijn: ondernemers, gemeente, politie en brandweer. Hun rol binnen het KVO-W is te zorgen voor goede veiligheidsanalyse en het opvolgen van daaruit volgende acties. Regelmatige terugkoppeling is essentieel.

Good practices

Bij het invoeren van het KVO-W neemt de criminaliteit gemiddeld met 15 procent af. De onveiligheidsgevoelens bij ondernemers nemen vaak tot 40 procent af. Dit blijkt uit de ervaring die is opgedaan in ongeveer 400 winkelgebieden die al met het KVO-W werken.

Een belangrijke succesfactor is een toename van het wederzijds begrip tussen partijen. De partners bepalen samen wat mogelijk en wat onmogelijk is. Daardoor wordt geïnvesteerd in die maatregelen die echt werken.

Tips en trucs voor raadsleden

Goed contact met het lokale bedrijfsleven is essentieel. Ondanks dat veel ondernemers niet altijd in de betreffende gemeente woonachtig zijn, is goed contact een voorwaarde voor begrip en actie. Uiteindelijk trekt een prettig winkelgebied meer consumenten, die meer uitgeven en de (gehele) stad beter waarderen.

Meer informatie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z