Raadsleden & Veiligheid

Partners

Zelfredzaamheid

Burgers kunnen onveilige situaties in veel gevallen zelf voorkomen en aanpakken. Als zij bij overlast, verloedering en kleine criminaliteit een actieve houding aannemen, verbetert dat bovendien de veiligheid(sbeleving) in de buurt. De zelfredzaamheid van de burger (ofwel de burgerparticipatie) staat de laatste jaren niet voor niets hoog op de agenda van de overheid.

Rol raadsleden

Als volksvertegenwoordiging vormt de gemeenteraad het scharnierpunt tussen de burgers en de gemeente. Met burgerparticipatie kan de raad vanaf het begin betrokken zijn bij de opvattingen van bewoners. Dit kan voor sommige raadsleden indruisen tegen het principe van representatieve democratie, maar een gemeente moet er juist het voordeel benutten van het feit dat veiligheid niet alleen verzorgd kan worden door de overheid, maar dat burgers en bedrijven ook zelf een verantwoordelijkheid hierin hebben.

Een belangrijke voorwaarde bij het bevorderen van burgerparticipatie of zelfredzaamheid is: burgers laten weten wát ze kunnen doen. De omstandigheden moeten natuurlijk zo zijn dat de burger ook daadwerkelijk iets kan doen. Raadsleden kunnen in de gemeenteraad vragen hoe de veiligheid op een bepaald thema nog beter tot zijn recht komt als anderen hier ook bij betrokken raken. De aanpak wordt dan breder gedragen en men voelt zich ook meer verantwoordelijk voor dat deel van de veiligheidsaanpak.

Praktijkvoorbeelden

Ketenpartners

De gemeente is niet als enige verantwoordelijk voor de veiligheid. Aan veel veiligheidsgerelateerde onderwerpen kunnen burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties hun steentje bijdragen.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z