Raadsleden & Veiligheid

Partners

Wet- en regelgeving

Deze rubriek beschrijft wetgeving waar raadsleden op het gebied van de openbare orde en veiligheid mee te maken hebben. Er is gekozen voor een beknopt overzicht van de actuele wet- en regelgeving.

De bevoegdheden zijn voorzien van de belangrijkste wettelijke bepalingen, aangrijpingspunten voor lokale sturing en tips en aandachtspunten, zodat de werking ervan in de praktijk helder wordt.

Veelvuldig wordt verwezen naar de website wetten.nl, waar meer achtergronden en toelichtingen over de genoemde bevoegdheden te vinden zijn.

Meer informatie over wet- en regelgeving

wet-en-regelgeving/de-gemeentewet(282,109)
wet-en-regelgeving/bevoegdheden-burgemeester(481,186)
wet-en-regelgeving/politiewet-2012(470,24)
wet-en-regelgeving/wet-op-de-veiligheidsregio-s-2010(742,50)