Raadsleden & Veiligheid

Partners

Gemeentewet

De Gemeentewet geeft het wettelijk kader van de gemeentelijke organisatie. De Gemeentewet ziet toe op de instelling van een drietal gemeentelijke bestuursorganen.

Organen

Het belangrijkste orgaan is de gemeenteraad, waarvan de leden rechtsreeks door de ingezetenen van de gemeente worden gekozen. Het tweede orgaan is het college van burgemeester en wethouders. Het college kan worden beschouwd als het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester ten slotte is het derde orgaan van de gemeente.

De burgemeester is voorzitter van de raad en van het college van burgemeester en wethouders, maar heeft ook zelfstandig vergaande bevoegdheden, onder meer op het gebied van de handhaving van de openbare orde. Naast de instelling van de drie hierboven genoemde gemeentelijke organen regelt de wet ook de bevoegdheden van deze organen.

Dualistisch

In 2002 onderging de Gemeentewet een ingrijpende wijziging: vanaf de gemeenteraadsverkiezingen in dat jaar moesten gemeenten duaal gaan werken. Dit houdt in dat, naar analogie van kabinet en parlement in het landsbestuur, burgemeester en wethouders enerzijds en gemeenteraad anderzijds meer onafhankelijk van elkaar functioneren, waarbij de gemeenteraad burgemeester en wethouders controleert. De raad zou zich moeten toeleggen op de volksvertegenwoordigende rol, het college moest zich richten op de uitvoering van het beleid

Links

Meer informatie over wet- en regelgeving

wet-en-regelgeving/de-gemeentewet(282,109)
wet-en-regelgeving/bevoegdheden-burgemeester(481,186)
wet-en-regelgeving/politiewet-2012(470,24)
wet-en-regelgeving/wet-op-de-veiligheidsregio-s-2010(742,50)