Raadsleden & Veiligheid

Partners

Training Focus op veiligheid voor raadsleden

Veel inwoners vinden het belangrijk om in een veilige gemeente te wonen. Als raadslid kunt u daar uw steentje aan bijdragen. Maar wat kunt u op het terrein van veiligheid precies betekenen? Wat valt onder lokaal en wat onder regionaal veiligheidsbeleid en hoe grijpt dat op elkaar in? Wat zijn de belangrijkste spelers en hoe kunt u daar zo effectief mogelijk invloed op uitoefenen?

Hennie Caarels, raadslid Leusden (woordvoerder OOV): “Merkbaar is de ervaring en materiekennis van de docent. Prima overdracht, houden zo. Een aanrader”

In deze training wordt u meegenomen in de wereld van veiligheid en krijgt u instrumenten aangereikt om uw rol als raadslid nog beter in te vullen.

Trainer

Drs. Axel Weggelaar: Weggelaar is politicoloog en werkt als senior adviseur bij het CCV. Hij heeft veel ervaring op het gebied van lokaal veiligheidsbeleid. Voordat Axel bij het CCV aan de slag ging, werkte hij bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (afdeling Grote Stedenbeleid) en bij de gemeente Dordrecht als beleidsadviseur sociale veiligheid.

Opzet

De training kan bestaan uit een aantal hieronder genoemde onderdelen. In samenspraak met de trainer kan de focus van de training worden bepaald.

  • Wat is veiligheid?
  • Wie heeft de regie op veiligheid?
  • Invloed op lokaal veiligheidsbeleid
  • Invloed op regionaal veiligheidsbeleid
  • Invloed op de politie
  • Ondermijning en veiligheid van het raadslid zelf
  • Vergroten van de veiligheidsbeleving in de gemeente
  • Rol raadsleden bij crises/rampen

Inplannen

Interesse in de training Focus op veiligheid voor raadsleden? Neem voor meer informatie contact op met Axel Weggelaar om de training in te plannen: 06 13 360 867.

Fred Schenk, raadslid Bunnik (woordvoerder OOV): "Zeer interessante training. Veel informatie, veel leerpunten en vooral met veel actiepunten weer naar huis gegaan. Een aanrader"*

Aantal personen
8-15 personen

Duur
3 uur

Kosten
Op aanvraag